praca

placeholder

Nazwa pracy: 
Technika: olej
Podłoże: płótno
Wymiary:  5 cm x 5 cm
Cena: 1 200,00 zł